Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Słubicach

Zarząd

Od 1.03.1991 r. Zarząd pracuje w składzie:

  • Prezes Zarządu – Ryszard Smolarek,
  • Zastępca Prezesa – Hanka Wasilewska,
  • Członek Zarządu – Zbigniew Machała

Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący Stanisław Urbański

Członkowie Rady:

  • Anna Cieślak
  • Zofia Kujawa
  • Michał Ryfa
  • Stanisław Nowicki
  • Edward Dymek
  • Jerzy Pietrzak.

Kontakt

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Słubicach

ul. Płocka 51, 09-533 Słubice

tel. +48 (24) 277-82-98

fax +48 (24) 277-80-78